home wie ben ik visie doelgroep professioneel mentorschap kosten contact
 

visieKernwoorden binnen Mentorschap zijn betrouwbaarheid en deskundigheid. Hierin kan ik mij volledig vinden en door mijn achtergrond en werkervaringen kan ik dit ook goed inkleuren en uitdragen.

Ik zie mijzelf als belangenbehartiger van de client en wordt daarvoor benoemd door de kantonrechter. De beslissingen die ik neem als mentor op het zorginhoudelijke vlak neem ik zo mogelijk in nauwe samenwerking met de client en waar gewenst zijn familie. In die beslissingen zal ik steeds uitgaan van de persoonlijke levenssfeer en overtuiging van de client.

Ik zie de taken van de mentor als volgt:

• Het onderhouden van regelmatige contacten, zoals afgesproken in de intake en vast gelegd in het Mentorschapsplan, met de client en zijn familie/verzorgers.

• Vertegenwoordigen van de client op het gebied van begeleiding, verpleging, verzorging en behandeling.

• Overleg met de zorg/hulpverleners betreffende het zorgplan en deze voor akkoord tekenen.

• Er op toezien dat de zorg geleverd wordt volgens de gemaakte afspraken.

• Indien noodzakelijk het regelen en organiseren van andere zorg.

  e. stieneke@commitmentindezorg.nl